Urządzenia medyczne

Closed 2763 days ago

108 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ
Date published
Closed 2801 days ago
Deadline
Closed 2763 days ago
Categories
33100000 - Medical equipments

Contact
Bożena Korzeniecka
Email
zp@108spzoz.elk.pl
Tel
+48 876219936
Address
ul. Kościuszki 30
Ełk
19-300
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-169107-2013
Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych wraz z uruchomieniem i szkoleniem personelu medycznego i technicznego Szpitala. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzynaście Pakietów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwiera Załącznik Nr 2 do SIWZ – Arkusz Techniczny.
Wykonawca gwarantuje, ze zaoferowany przedmiot umowy jest fabrycznie nowy
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu wraz z urządzeniami medycznymi:
a. Instrukcje obsługi w języku polskim,
b. Wszelkie dokumenty i atesty wymagane obowiązującymi przepisami z art. 90 i 141 pkt. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6maja 2008r.(Dz. U. Nr 81, poz. 484).
W ramach sprzedaży urządzeń medycznych i w ramach ustalonej ceny, wykonawca będzie zobowiązany do:
a. Dostawy montażu oraz uruchomienia urządzeń medycznych w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w 108 Szpitalu Wojskowym w Ełku.
b. integracji dostarczonych ze sprzętem programów ze szpitalnymi systemami informatycznymi (jeżeli będzie to konieczne).
Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się w ramach ustalonej ceny do:
c. Przeszkolenia w zakresie obsługi Urządzeń Medycznych osób wskazanych przez Zamawiającego.
Wykonawca dostarczy Urządzenia Medyczne do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w Szpitalu w Ełku, własnymi siłami i środkami, na koszt własnym.
Pakiet nr 1 - zestaw endoskopowej aparatury o profilu zabiegowym – kpl. 1;
Pakiet nr 2 - aparat ultrasonograficzny z kompletem sond – kpl. 2;
Pakiet nr 3 - pompy infuzyjne – strzykawkowe i kroplowe – kpl. 14;
Pakiet nr 4 - system monitorowania chorych 10-cio stanowiskowy z monitorem centralnym – kpl.1;
Pakiet nr 5 - videogastroskop diagnostyczny – kpl. 1;
Pakiet nr 6:
Zadanie Nr 1 – kardiomonitor mobilny – kpl.4;
Zadanie Nr 2 – respirator mobilny – kpl.;
Zadanie Nr 3 – pulsoksymetr – kpl. 2;
Pakiet nr 7:
Zadanie Nr 1 – łóżko dla ciężko chorych – kpl. 8;
Zadanie Nr 2 – wózek reanimacyjny – kpl. 1;
Zadanie Nr 3 – materac p/odleżynowy – kpl. 3;
Pakiet nr 8 – sondy do USG – kpl. 2;
Pakiet nr 9 – zestaw do małoinwazyjnego monitorowania hemodynamicznego – kpl.1;
Pakiet nr 10 – automatyczna myjnia do kaczek i basenów – kpl. 3;
Pakiet nr 11 – ultrabiomikroskop – kpl.;
Pakiet nr 12 – zamrażarka laboratoryjna do osocza – kpl. 1;
Pakiet nr 13 – rejestrator EKG do aparatu typu HOLTER – kpl. 1.

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network