Country Buyer Supplier Details
Poland UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Sprzedaż wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Serwery do backup-u (1s) – 2 sztuki. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ. Serwery (2s) – 1 sztuka. ...
Poland UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Sprzęt związany z komputerami
Dostawa fabrycznie nowych urządzeń sieci szerokopasmowej wraz z montażem i konfiguracją w ramach Projektu „Rozwój sieci szerokopasmowej miasteczka studenckiego Kortowo”.
Poland UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

( Filter by this organisation. )

NGE POLSKA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Dostawa serwerów wraz z licencjami i zasilaczami UPS do Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa serwerów wraz z licencjami i zasila-czami UPS do Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie,,Opis ...