Country Buyer Supplier Details
Poland 5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

( Filter by this organisation. )

PGF URTICA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Pakiet 20 – Leki Różne IV.
Załącznik nr 1. Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: instrukcja wypełniania tabeli. 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie ...
Poland 5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

( Filter by this organisation. )

PGF URTICA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Pakiet 2 – Leki Różne II.
Załącznik nr 1. Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: instrukcja wypełniania tabeli. 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie ...
Poland 5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

( Filter by this organisation. )

PGF URTICA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Pakiet 65 – Leki Psychotropowe III.
Załącznik nr 1. Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: instrukcja wypełniania tabeli. 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie ...
Poland 5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

( Filter by this organisation. )

PGF URTICA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Pakiet 71 – Ketoprofen II.
Załącznik nr 1. Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: instrukcja wypełniania tabeli. 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie ...
Poland 5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

( Filter by this organisation. )

PGF URTICA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Pakiet 9 – Actylise.
Załącznik nr 1. Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: instrukcja wypełniania tabeli. 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie ...
Poland 5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

( Filter by this organisation. )

PGF URTICA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Pakiet 89 – Leki Psychotropowe V.
Załącznik nr 1. Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: instrukcja wypełniania tabeli. 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie ...
Poland 5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

( Filter by this organisation. )

PGF URTICA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Pakiet 1 – Leki Różne I.
Załącznik nr 1. Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: instrukcja wypełniania tabeli. 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie ...
Poland 5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

( Filter by this organisation. )

PGF URTICA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Pakiet 54 – Leki Psychotropowe II.
Załącznik nr 1. Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: instrukcja wypełniania tabeli. 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie ...
Poland 5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

( Filter by this organisation. )

PGF URTICA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Pakiet 47 – Leki Różne XIII.
Załącznik nr 1. Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: instrukcja wypełniania tabeli. 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie ...
Poland 5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

( Filter by this organisation. )

PGF URTICA SP. Z O.O.

( Filter by this organisation. )

Pakiet 53 – Narkotyki II.
Załącznik nr 1. Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: instrukcja wypełniania tabeli. 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie ...