Country Buyer Supplier Details
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ DĘBIE

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Paracetamol
Dostawa produktów leczniczych, wyrobów farmaceutycznych oraz produktów do żywienia pozajelitowego: 1. Antybiotyki A 2.Antybiotyki B 3. Leki różne 4. Antybiotyki C 5. Antybiotyki D 6. Nadroparinum calcium 7. Płyny infuzyjne ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ DĘBIE

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

Dostawa produktów leczniczych, wyrobów farmaceutycznych, produktów do żywienia pozajelitowego oraz opatrunków dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie, Pakiet nr 12: Ciprofloxacyna
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa produktów leczniczych, wyrobów farmaceutycznych, produktów do żywienia pozajelitowego oraz opatrunków. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ DĘBIE

( Filter by this organisation. )

ASCLEPIOS S.A.

( Filter by this organisation. )

SPZZOZ.NT.III.382-3/18 Dostawa produktów leczniczych, wyrobów farmaceutycznych oraz produktów do żywienia pozajelitowego dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie
Dostawa produktów leczniczych, wyrobów farmaceutycznych oraz produktów do żywienia pozajelitowego dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie Pakiet nr 1: Antybiotyki A Pakiet nr 2: Antybiotyki B Pakiet nr 3: Leki ...