Country Buyer Supplier Details
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. PERZYNY W KALISZU

( Filter by this organisation. )

NEUCA S.A.

( Filter by this organisation. )

Alteplase
Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych. Przedmiot zamówienia składa się ze 126 niepodzielnych zadań: zadanie nr 1 – Leki dermatologiczne, działające keratolitycznie i ochronnie; zadanie nr 2 – Leki stosowane w leczeniu ...
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. PERZYNY W KALISZU

( Filter by this organisation. )

NEUCA S.A.

( Filter by this organisation. )

Środki modyfikujące stężenie lipidów
Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych. Przedmiot zamówienia składa się ze 126 niepodzielnych zadań: zadanie nr 1 – Leki dermatologiczne, działające keratolitycznie i ochronnie; zadanie nr 2 – Leki stosowane w leczeniu ...
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. PERZYNY W KALISZU

( Filter by this organisation. )

NEUCA S.A.

( Filter by this organisation. )

Układ renina-angiotensyna
Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych. Przedmiot zamówienia składa się ze 126 niepodzielnych zadań: zadanie nr 1 – Leki dermatologiczne, działające keratolitycznie i ochronnie; zadanie nr 2 – Leki stosowane w leczeniu ...
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. PERZYNY W KALISZU

( Filter by this organisation. )

NEUCA S.A.

( Filter by this organisation. )

Eptacog alfa (activated)
Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych. Przedmiot zamówienia składa się ze 126 niepodzielnych zadań: zadanie nr 1 – Leki dermatologiczne, działające keratolitycznie i ochronnie; zadanie nr 2 – Leki stosowane w leczeniu ...
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. PERZYNY W KALISZU

( Filter by this organisation. )

NEUCA S.A.

( Filter by this organisation. )

Preparaty do żywienia dojelitowego
Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych. Przedmiot zamówienia składa się ze 126 niepodzielnych zadań: zadanie nr 1 – Leki dermatologiczne, działające keratolitycznie i ochronnie; zadanie nr 2 – Leki stosowane w leczeniu ...
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. PERZYNY W KALISZU

( Filter by this organisation. )

NEUCA S.A.

( Filter by this organisation. )

Zaburzenia wydzielania soku żołądkowego i preparaty stomatologiczne
Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych. Przedmiot zamówienia składa się ze 126 niepodzielnych zadań: zadanie nr 1 – Leki dermatologiczne, działające keratolitycznie i ochronnie; zadanie nr 2 – Leki stosowane w leczeniu ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROJE"

( Filter by this organisation. )

NEUCA S.A.

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 1.33 – ALTEPLASE.
Dostawa środków farmaceutycznych w pakietach dla SPSZOZ „Zdroje”. 2. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 100 części zwanych pakietami. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia w ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W LUBLINIE

( Filter by this organisation. )

NEUCA S.A.

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 16 – Środki kontrastowe I.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych dla SP ZOZ MSW w Lublinie. Przedmiot zamówienia został podzielony na 25 części – pakietów: — pakiet nr 1 – Leki różne a, — ...
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ ŚW. ANNY

( Filter by this organisation. )

NEUCA S.A.

( Filter by this organisation. )

Leki różne A
Zadanie 1. Leki różne A. Zadanie 2. Leki zewnętrzne. Zadanie 3. Testy ureazowe. Zadanie 4. Leki różne B. Zadanie 5. Leki różne C. Zadanie 6. Narkotyki 1. Zadanie 7. Leki ...
Poland SZPITAL UNIWERSYTECKI Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

( Filter by this organisation. )

NEUCA S.A.

( Filter by this organisation. )

Antybiotyki A.
Leki i płyny infuzyjne z podziałem na zadania: 1. Leki różne 2. Leki anestezjologiczne A 3. Leki anestezjologiczne B 4. Leki anestezjologiczne C 5. Leki anestezjologiczne D 6. Antybiotyki A ...