Country Buyer Supplier Details
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU

( Filter by this organisation. )

CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO CEZAL S.A. WROCŁAW

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 19 - Dostawa jednorazowych układów oddechowych do respiratora Bebylog 8000.
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego wg pakietów 1-59: a. pakiet nr 1 - Dostawa bielizny operacyjnej i pościeli jednorazowej b. pakiet nr 2 - Dostawa materiałów eksploatacyjnch do systemu do odsysania ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU

( Filter by this organisation. )

CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO CEZAL S.A. WROCŁAW

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 3 - Dostawa osprzętu jednorazowego użytku do respiratora Bebylog 8000.
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego wg pakietów 1-59: a. pakiet nr 1 - Dostawa bielizny operacyjnej i pościeli jednorazowej b. pakiet nr 2 - Dostawa materiałów eksploatacyjnch do systemu do odsysania ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU

( Filter by this organisation. )

CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO CEZAL S.A. WROCŁAW

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 105 - Dostawa kanek doodbytniczych, poz. 1.1
Dostawa wyrobów medycznych wg pakietów 1 – 172 : Pakiet nr 1 - Dostawa wyrobów medycznych do leczenia wodogłowia Pakiet nr 2 - Dostawa staplerów jednorazowych okrężnych Pakiet nr 3 ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU

( Filter by this organisation. )

CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO CEZAL S.A. WROCŁAW

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 105 - Dostawa kanek doodbytniczych, poz. 1.2
Dostawa wyrobów medycznych wg pakietów 1 – 172 : Pakiet nr 1 - Dostawa wyrobów medycznych do leczenia wodogłowia Pakiet nr 2 - Dostawa staplerów jednorazowych okrężnych Pakiet nr 3 ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU

( Filter by this organisation. )

CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO CEZAL S.A. WROCŁAW

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 34- Dostawa masek tlenowych do wysokich stężeń
Dostawa wyrobów medycznych wg pakietów 1 – 172 : Pakiet nr 1 - Dostawa wyrobów medycznych do leczenia wodogłowia Pakiet nr 2 - Dostawa staplerów jednorazowych okrężnych Pakiet nr 3 ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU

( Filter by this organisation. )

CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO CEZAL S.A. WROCŁAW

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 81 - Dostawa strzykawek jednorazowych , poz.1.4
Dostawa wyrobów medycznych wg pakietów 1 – 172 : Pakiet nr 1 - Dostawa wyrobów medycznych do leczenia wodogłowia Pakiet nr 2 - Dostawa staplerów jednorazowych okrężnych Pakiet nr 3 ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU

( Filter by this organisation. )

CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO CEZAL S.A. WROCŁAW

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 82 - Dostawa strzykawek jednorazowych 3-częściowych. poz.1
Dostawa wyrobów medycznych wg pakietów 1 – 172 : Pakiet nr 1 - Dostawa wyrobów medycznych do leczenia wodogłowia Pakiet nr 2 - Dostawa staplerów jednorazowych okrężnych Pakiet nr 3 ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU

( Filter by this organisation. )

CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO CEZAL S.A. WROCŁAW

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 125 - Dostawa przyrządów jednorazowych do infuzji, transfuzji i do pomiaru OCŻ, poz. 5
Dostawa wyrobów medycznych wg pakietów 1 – 172 : Pakiet nr 1 - Dostawa wyrobów medycznych do leczenia wodogłowia Pakiet nr 2 - Dostawa staplerów jednorazowych okrężnych Pakiet nr 3 ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU

( Filter by this organisation. )

CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO CEZAL S.A. WROCŁAW

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 8 - Dostawa ostrzy chirurgicznych jednorazowych, poz. 1.7
Dostawa wyrobów medycznych wg pakietów 1 – 172 : Pakiet nr 1 - Dostawa wyrobów medycznych do leczenia wodogłowia Pakiet nr 2 - Dostawa staplerów jednorazowych okrężnych Pakiet nr 3 ...
Poland SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU

( Filter by this organisation. )

CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO CEZAL S.A. WROCŁAW

( Filter by this organisation. )

Pakiet nr 8 - Dostawa ostrzy chirurgicznych jednorazowych, poz.1.9
Dostawa wyrobów medycznych wg pakietów 1 – 172 : Pakiet nr 1 - Dostawa wyrobów medycznych do leczenia wodogłowia Pakiet nr 2 - Dostawa staplerów jednorazowych okrężnych Pakiet nr 3 ...