Country Buyer Supplier Details
Czech Republic KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE A.S.

( Filter by this organisation. )

HOSPIMED, SPOL. S R.O.

( Filter by this organisation. )

Část 1 – Lůžka a anesteziologie
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro akutní péči: — 3 ks – lůžko transportní – stretcher, — 2 ks – lůžko pro intenzivní péči ARO vč. antidekubitních ...
Czech Republic 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KARLOVA

( Filter by this organisation. )

MEDIM, SPOL. S.R.O.

( Filter by this organisation. )

Vybudování a vybavení center vzdělávání v lékařských i nelékařských oborech 2
1.1.1. pomůcky pro invazivní dovednosti fantom na výuku lumbální punkce 4 ks,1.1.2. pomůcky pro invazivní dovednosti model cévního řečiště pro kanylace pod kontrolou ultrazvuku (tzv. UZ blok) 10 ks,1.1.3. pomůcky ...
Czech Republic UNIVERZITA KARLOVA, PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

( Filter by this organisation. )

ANIMALAB, S.R.O.

( Filter by this organisation. )

Cell Stretcher pro in vitro analýzy
Automatizovaný cell stretcher pro testování odpovědi buněčných kultur na mechanické podněty.
Czech Republic NEMOCNICE TŘEBÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

( Filter by this organisation. )

L I N E T, SPOL. S.R.O.

( Filter by this organisation. )

Zdravotnické technologie a vybavení pro návaznou péči - část 3
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: 2 ks lehátko transportní (stretcher) rtg transparentní, 7 lehátko transportní na přepravu pacientů, 1 ks lehátko ...
Czech Republic KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE A.S.

( Filter by this organisation. )

LINET SPOL. S.R.O.

( Filter by this organisation. )

LK 4) Lůžkový komplet intenzivní péče A (JIP), LK 5) Lůžkový komplet intenzivní péče B (ARO) a LK 6) Stretcher.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka lůžkových kompletů včetně bezplatného záručního servisu a úplatného pozáručního servisu. Předmět plnění je v souladu s § 98 odst. 4 zákona rozdělen na části. ...
Czech Republic THOMAYEROVA NEMOCNICE

( Filter by this organisation. )

LINET SPOL. S R.O.

( Filter by this organisation. )

Nemocniční lůžko
Dodávka 1 ks Uroflowmetru s EMG modulem – přístroj k diagnostice patologie dolních vývodních močových cest. Dodávka 1 ks Ultrazvukového diagnostického přístroje pro vybavení pracoviště superspecializované péče o dětské pacienty ...
Czech Republic THOMAYEROVA NEMOCNICE

( Filter by this organisation. )

LINET SPOL. S R.O.

( Filter by this organisation. )

Transportní lůžko – Stretcher
Dodávka 1 ks Uroflowmetru s EMG modulem – přístroj k diagnostice patologie dolních vývodních močových cest. Dodávka 1 ks Ultrazvukového diagnostického přístroje pro vybavení pracoviště superspecializované péče o dětské pacienty ...
Czech Republic UNIVERZITA KARLOVA, PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

( Filter by this organisation. )

MIR BIOTECH, S.R.O.

( Filter by this organisation. )

Pořízení Cell Stretcheru
Cell Stretcher montovatelný na mikroskopovým systémem Leica Thunder Imager 3D Live Cell.
Czech Republic 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KARLOVA

( Filter by this organisation. )

RADIX CZ, S.R.O.

( Filter by this organisation. )

Vybudování a vybavení center vzdělávání v lékařských i nelékařských oborech 2
1.1.1. pomůcky pro invazivní dovednosti fantom na výuku lumbální punkce 4 ks,1.1.2. pomůcky pro invazivní dovednosti model cévního řečiště pro kanylace pod kontrolou ultrazvuku (tzv. UZ blok) 10 ks,1.1.3. pomůcky ...
Czech Republic FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, V.V.I.

( Filter by this organisation. )

OPTIXS, S.R.O.

( Filter by this organisation. )

Spherical Stretcher Mirrors TP20_049
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou sférických zrcadel. Bližší specifikace dodávky je obsažena v technické specifikaci tvořící přílohu zadávací dokumentace.