Είδος 1: 2.600.00 πλαστ.περιέκτες x 2ml Ipratropium bromide 0.5mg/2ml nebuliser solution "ATROVENT" 0,98 EUR /10 πλάστ.περιέκτες

Buyer Name
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ
Total no. of suppliers
1
Supplier name
CYPRUS PHARMACEUTICAL ORGANIZATION LTD

Description

Προμήθεια Ipratropium Bromide Nebuliser Solution 0.5 mg/2 ml με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού.

Date published
22/11/2014

OCID
ocds-0c46vo-0133-399087-2014
Categories (CPV)
33673000 - Medicinal products for obstructive airway diseases

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network