DEK-836 Vegyszerek beszerzése

Buyer Name
DEBRECENI EGYETEM
Total no. of suppliers
1
Supplier name
"KROMAT" MŰSZERFORGALMAZÓ KFT.

Description

Adásvételi keretszerződés molekuláris biológiai alapreagensek beszerzéséhez.Megnevezés és mennyiség (db):PCR Clean-Up Mini Kit, 45 dbGEL Purification Mini Kit, 50 dbMicroElute GEL/PCR Purification Kit, 25 dbBlood Genomic DNA Extraction MAXI Kit with Proteinase K Powder, for wide applications and simple procedure, 15 dbGenomic DNA Clean-Up Kit, 50 dbStool DNA Isolation Mini Kit with Proteinase K Powder, 50 dbStool DNA Plus Isolation Mini Kit with Proteinase K Powder, 50 dbBlood/Cultured Cell Total RNA Mini Kit, 19 dbBlood/Cultured Ce:ll Total RNA Maxi Kit, 21 dbTissue Total RNA Mini Kit, 30 dbTotal RNA Plus Mini Kit, 20 dbRNase Destroyer Sprayer, 55 dbEtBr Destroyer Bag, 50 dbEtBr Destroyer Sprayer, 50 db96-well Genomic DNA Extraction Kit, 20 db96-well GE/PCR Clean Up Purification Kit, 5 db96-well PCR Clean-Up Kit, 15 db96-well Total RNA Kit, 4 dbMicrobiome isolation kit, 3 dbMicrobiome enrichment kit, 5 dbPCR-Free Library Prep Set, 3 dbHigh-throughput Sequencing Set, 1 dbA 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő – amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában – ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a MAGYARORSZÁGra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget(pl. jövedéki adó).Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget. Adásvételi keretszerződés Nukleinsav vizsgáló reagensek (koncentráció, minőségi, mennyiségi ellenőrzés) beszerzésére.Megnevezés és Mennyiség (db)D1000 ScreenTape, 40 dbD1000 Reagents, 40 dbGenomic DNA ScreenTape, 26 dbGenomic DNA Reagents, 26 db96-Well Sample Plates, 25 db96-Well plate foil seal, 25 dbLoading Tips, 10 Pk, 20 dbOptical Tube Strips, 25 dbOptical Tube Strip Caps, 25 dbHigh Sensitivity D1000 ScreenTape, 56 dbHigh Sensitivity D1000 Reagents, 65 dbHigh Sensitivity D1000 Ladder, 65 dbD5000 ScreenTape, 25 dbD5000 Reagents. 25 dbD5000 Ladder, 25 dbHigh Sensitivity D5000 ScreenTape, 20 dbHigh Sensitivity D5000 Reagents, 20 dbHigh Sensitivity D5000 Ladder, 20 dbRNA ScreenTape, 50 dbRNA ScreenTape Sample buffer, 50 dbRNA ScreenTape Ladder, 50 dbHigh Sensitivity RNA ScreenTape, 50 dbHigh Sensitivity RNA ScreenTape Sample buffer, 50 dbHigh Sensitivity RNA ScreenTape Ladder, 50 dbA 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget(pl. jövedéki adó).Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget. Adásvételi keretszerződés alap kémiai és PCR reagensek beszerzésére.Megnevezés és Mennyiség (db):Nagy teljesítményű kvantitatív PCR kit 5000U, 2dbQC Target Kit 96well, 3 dbExpressziós Array Kit 1 array kit, 8 dbAmplifikáló Kit SG 1 kit, 8dbA 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget(pl. jövedéki adó).Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget. Adásvételi keretszerződés keretében a sejtek által termelt, valamint a sejteken kifejeződő fehérjék kimutatására alkalmas Elisa kit-ek beszerzésére.Megnevezés és Mennyiség (db):FT3 ELISA Kit univerzális, 1 dbFT4 ELISA Kit univerzális, 1 dbIGF-1 ELISA kit, 1 dbInterleukin-8 (IL-8) ELISA Kit, 1 dbInterleukin-2 (IL-2) ELISA Kit, 1 dbTNF-alpha ELISA Kit, 1 dbAdiponectin, 1 dbLeptin, 1 dbGhrelin, 1 dbGrowth Hormone, 1 dbAscorbic acid assay kit univerzális, 1 dbGlutathione assay kit univerzális, 2 dbGlutathione-reductase assay kit univerzális, 2 dbGlutation peroxidáse kit univerzális, 2 dbGlutation-S-transferase kit univerzális, 1 dbACW kit 120 mérés univerzális, 1 dbACL kit 120 mérés univerzális, 1 dbKataláz kit univerzális, 2 dbGlucose assay kit univerzális, 1 dbSuperoxid-dizmutáz kit univerzális, 1 dbUREA assay kit 200 mérésre univerzális, 1 dbDTNB-Thiols assay kit KA4410 univerzális, 1 dbLipid peroxidacion assay kit 100 tests univerzális, 1 db2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl, 1 dbTris-(2pyridyl)-s-triazine(TPTZ), 1 db2 2"Azinobis(-3 ethylbenzothiazoline-6sulfonic acid)diammónium salt, 1 dbAszkorbinsav (L+), 1 dbKálium perszulfát, 1 dbHidroxi-2,5,7,8-tetrametilkromán-2-karboxil sav, 1 dbNátrium-acetát-3-hidrát, 1 dbVas(III)-klorid, 1 dbHTRF Reader Controll kit, 1 dbA 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget(pl. jövedéki adó).Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

Date published
19/06/2020

OCID
ocds-0c46vo-0133-286308-2020
Categories (CPV)
24000000 - Chemical products

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network