Vybudování a vybavení center vzdělávání v lékařských i nelékařských oborech 2

Buyer Name
3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KARLOVA
Total no. of suppliers
1
Supplier name
HELAGO-CZ, S.R.O.

Description

1.1.1. pomůcky pro invazivní dovednosti fantom na výuku lumbální punkce 4 ks,1.1.2. pomůcky pro invazivní dovednosti model cévního řečiště pro kanylace pod kontrolou ultrazvuku (tzv. UZ blok) 10 ks,1.1.3. pomůcky pro invazivní dovednosti sada pro nácvik fixace dlouhých kostí 6 ks,1.1.4. přístroj ultrazvukový na výuku intervencí, vč. vstupů do oběhu 1 ks,1.1.5. simulátor ultrazvukového vyšetření se dvěma torzy a dvěma moduly, vč. echokardiografického a akutního vyšetření 1 ks. 1.1.1. pomůcky pro invazivní dovednosti fantom pro nácvik kanylace centrálních žil 2 ks,1.1.2. pomůcky pro invazivní dovednosti fantom pro nácvik kanylace centrálních žil horní i dolní duté žíly kanylami s velkým průměrem (ECMO) 1 ks,1.1.3. simulátor pro ošetřovatelství fantom pro kanylace tepen na horní končetině 2 ks,1.1.4. simulátor pro ošetřovatelství fantom pro nácvik cévkování pro muže 2 ks,1.1.5. simulátor pro ošetřovatelství fantom pro nácvik cévkování pro ženy 2 ks,1.1.6. simulátor pro ošetřovatelství fantom paže pro nácvik kanylace žil dospělý 10 ks,1.1.7. simulátor pro ošetřovatelství fantom vyšetření konečníku 2 ks,1.1.8. simulátor pro ošetřovatelství fantom pro nácvik fyzikálního vyšetření poslechem 1 ks. Závazek poskytovatele poskytnout nabyvateli nevýhradní licenci k užití softwarového programu 1 ks+Notebook (pokud je třeba), na němž bude program nainstalován a z něhož bude při výuce ovládán 1 ks,Velkoplošný dotykový displej s výkonným počítačem 1 ks,Pomůcky pro invazivní dovednosti fantom vyšetření prostaty 2 ks,Přístroj pro výuku technik nepřímé kalorimetrie 1 ks,Simulátor fyzikálního vyšetření v kardiologii 1 ks. 1.1.1. pokročilá chirurgická sada 5 ks,1.1.2. sada nácviku šití obličejových částí 2 ks,1.1.3. sada pro nácvik šití 10 ks,1.1.4. sada pro nácvik malé chirurgie 2 ks,1.1.5. simulátor šití traumatické zranění 2 ks,1.1.6. simulátor chirurgických dovedností 5 ks,1.1.7. simulátor nácviku otevření a uzavření dutiny břišní 5 ks,1.1.8. trenažér pro nácvik vázání uzlů 5 ks,1.1.9. základní sada pro nácvik chirurgických dovedností 5 ks. 1.1.1. demonstrační simulátor laparoskopických technik se SW výbavou pro základní operace v břišní chirurgii, urologii a gynekologii 1 ks,1.1.2. simulátor laparoskopických technik, jednoduchý se sadou nástrojů 5 ks,1.1.3. torzo porodnické 5 ks. 1.1.1. operační mikroskopy k nácviku mikrochirurgických technik na prasečích očích 5 ks,1.1.2. simulátor očních vyšetření, vč. oftalmoskopie 1 ks. 1.1.1. 3D software na simulování klinické anatomie, výkonů a instrumentací v oblasti hlavy s pomocí virtuální reality 1 ks,1.1.2. simulátor vyšetření ušních-nosních-krčních 1 celek. 1.1.1. automatizovaný externí defibrilátor (typ AED) se zásobou elektrod 5 ks,1.1.2. fantom s nízkou mírou věrnosti pro nácvik nepřímé srdeční masáže (tzv. resuscitační anduly) 5 ks,1.1.3. figurína se zpětnou vazbou junior 1 ks,1.1.4. pacientský simulátor trauma s ovládáním 1 ks,1.1.5. pomůcky pro invazivní dovednosti fantom hlavy pro nácvik zajištění dýchacích cest dítě 3 ks,1.1.6. pomůcky pro invazivní dovednosti fantom hlavy pro nácvik zajištění dýchacích cest s možností zavedení laryngeální masky dospělý 3 ks,1.1.7. pomůcky pro invazivní dovednosti figurína na nácvik odstraňování cizího tělesa z dýchacích cest, tzv. Heimlichova manévru 1 ks,1.1.8. pomůcky pro nácvik KPR figurína pro nácvik kardiopulmonální resuscitace s digitálním zobrazením úspěšnosti dospělý 4 ks,1.1.9. pomůcky pro nácvik KPR figurína pro nácvik kardiopulmonální resuscitace s digitálním zobrazením úspěšnosti novorozenec 1 ks,1.1.10. přístroj videobronchoskopický pro simulace zajištění dýchacích při vědomí (tzv. awake fiberoptic) 1 ks,1.1.11. simulátor zajištění dýchacích cest se zhodnocením jednotlivých fází a záznamem času dokončení 1 ks,1.1.12. stretcher 1 ks.

Date published
28/04/2020

OCID
ocds-0c46vo-0133-195806-2020
Categories (CPV)
38970000 - Research, testing and scientific technical simulator

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network